Badanie satysfakcji ze współpracy między dystrybutorami a ich kontrahentami

Rynek FMCG
Polska
Międzynarodowa firma konsultingowa

Wyzwanie:

Jak można usprawnić współpracę?

Dobre relacje biznesowe i optymalizacja łańcucha logistycznego to klucz do sukcesu dla firm sektora FMCG. Aby jednak budować sprzyjające sukcesom rynkowym relacje biznesowe na linii dostawca-kontrahent, warto przyjrzeć się wszystkim punktom styku i zdiagnozować poziom satysfakcji z wzajemnej współpracy u każdej ze stron. Takie właśnie jest założenie cyklicznego projektu, który PMR Consulting & Research przeprowadza na zlecenie międzynarodowej firmy konsultingowej pracującej w porozumieniu z podmiotami działającymi na rynku FMCG. Jest to badanie satysfakcji ze współpracy między dostawcami a ich kontrahentami w kluczowych obszarach dla ich modelu biznesowego oraz ich kategorii produktowej.

Rozwiązanie:

Dwuetapowe badanie satysfakcji ze współpracy – wywiady pogłębione

Badanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich był realizowany przez firmę konsultingową zlecającą badanie. Celem tej części była ilościowa ocena satysfakcji oraz wskazanie obszarów wymagających udoskonalenia. W ramach tego etapu badania kooperanci oceniali poziom satysfakcji ze współpracy w kluczowych obszarach, takich jak relacje biznesowe, personel, rozwój kategorii, wsparcie marketingowe, działania promocyjne, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta.

Natomiast w czasie drugiego etapu badacze z PMR Consulting & Research przeprowadzili aż 180 telefonicznych wywiadów pogłębionych. Podczas rozmów z przedstawicielami sieci dostawców i ich kontrahentów pytali o rekomendowane kierunki zmian dotyczące modelu współpracy oraz eksplorowali dwie grupy obszarów:

  • obszary, które w ilościowej części badania zostały zidentyfikowane jako niesatysfakcjonujące,
  • obszary, które respondenci uznali za modelowe.

Efekt:

Poprawa zadowolenia ze współpracy

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research:

  • zagregowane informacje jakościowe zgromadzone w trakcie wywiadów pogłębionych,
  • komentarze do części ilościowej badania,
  • przydatne rekomendacje dotyczące postulowanych kierunków zmian w modelu współpracy dostawców i ich kontrahentów.

Wyniki badania pozwoliły wdrożyć zmiany prowadzące do zwiększenia satysfakcji i efektywności współpracy partnerów biznesowych.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.